Site icon Sulforaphane

Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website sulforaphane-lab.vn bao gồm: Tên, Email, điện thoại, địa chỉ của bạn đọc (thành viên) và các thông tin cần thiết khác. Đây là các thông tin mà sulforaphane-lab.vn yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký nhận thông tin hoặc gia nhập hội nghiên cứu trên Website sulforaphane-lab.vn. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website sulforaphane-lab.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2.Phạm vi sử dụng thông tin

Sulforaphane Lab sử dụng thông tin bạn đọc (thành viên) cung cấp để:

– Cung cấp tài liệu khoa học, cung cấp tin tức cung hoạt động của trang Website, hoạt động của hội nghiên cứu, sự kiện offline…

– Gửi Email tiếp thị, khuyến mại về các sản phẩm do các bác sĩ dược sĩ uy tín giới thiệu khi nhận được yêu cầu của bạn đọc.

– Gửi các thông báo về các hoạt động của hội nghiên cứu.

– Liên lạc và giải quyết với bạn đọc trong những trường hợp đặc biệt.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: website sulforaphane-lab.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của bạn đọc (thành viên) sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của bạn đọc (thành viên) sẽ được bảo mật trên máy chủ của website.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Ban quản trị website và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ hoạt động của website.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

5. Phương tiện và công cụ để bạn đọc (thành viên) tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Bạn đọc (thành viên) có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này.

Bạn đọc (thành viên) có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và giúp bạn đọc (thành viên) khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Exit mobile version