Site icon Sulforaphane

Chúng tôi là ai?

Sulforaphane Lab (SulLab) là Cổng thông tin khoa học được thành lập vào tháng 1/2022 với mục đích kết nối những Bác sĩ, Dược sĩ, Nhà nghiên cứu khoa học, Chuyên gia sức khỏe quan tâm tham gia nghiên cứu, tìm hiểu và chia sẻ những kiến thức, hiểu biết về Hợp chất Sulforaphane cũng như công dụng của Hợp chất Sulforaphane đối với việc cải thiện sức khỏe con người.

Mục tiêu phát triển của SulLab: 

Đơn vị thực hiện: 

Exit mobile version