Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Quang Chung

Tiến sĩ Bác sĩ -
Nguyễn Quang Chung

Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108

Học vấn

– 2010: Tiến sĩ Y học Viện nghiên cứu khoa học Y – Dược Lâm sang 108.

Quá trình công tác

– 1972-1978: Bác sĩ Nội trú Nội Đại học quân Y 

– 1978-1986: Bác sĩ Khoa Tiêu Hóa – Viện Quân Y 103 

– 1986-1990: Đào tạo Bác sĩ Chuyên Khoa Nội Chung – Cộng Hòa Dân Chủ Đức 

– 1990-2005: Bác sĩ Khoa Tiêu Hóa – Bệnh viên Trung Ương Quân Đội 108 

– 2005-2009: Bác sĩ Khoa Khám bệnh – Bệnh viên Trung Ương Quân Đội 108 

– 2009- 2017: Trưởng phòng sau đại học – Bệnh viên Trung Ương Quân Đội 108 

– 2017- nay: Bác sĩ Khoa Khám bệnh – Bệnh viên Trung Ương Quân Đội 108 (về hưu)

Danh hiệu

2005: Danh hiệu thầy thuốc ưu tú – bác sĩ điều trị bệnh viện trung ương quân đội 108 – Bộ quốc phòng

Đề tài nghiên cứu khoa học tiêu biểu

Nguyễn Quang Chung, Tạ Long, Dương Minh Thắng (1997), “Giá trị của nội soi sinh thiết trong chẩn đoán định khu viêm dạ dày mạn”, Nội khoa, 1, tr. 54-57.

Nguyễn Quang Chung, Tạ Long, Trịnh Tuấn Dũng (1998), “Mối liên quan giữa các biến đổi niêm mạc dạ dày trong viêm dạ dày mạn và H. pylori”, Tạp chí Y học Quân sự, tr. 33-35.

Nguyễn Quang Chung, Tạ Long, Trịnh Tuấn Dũng (2007), “Hình ảnh nội soi, mô bệnh học của viêm dạ dày mạn có nhiễm Helicobacter pylori”, Tạp chí Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, 2, 7, tr. 389-94.

Nguyễn Quang Chung, Tạ Long, Trịnh Tuấn Dũng (2008), “Biến đổi về nội soi và mô bệnh học của viêm dạ dày mạn sau điều trị diệt trừ Helicobacter pylori”, Tạp chí Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, 3, 12, tr. 755-62.

Nguyễn Quang Chung, Tạ Long, Trịnh Tuấn Dũng (2009), “Nghiên cứu phân giai đoạn viêm dạ dày theo Hệ thống OLGA”, Tạp chí Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, 4, 17, tr. 1126-32.

Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Chung

CÁC BÀI VIẾT TRÊN CỔNG THÔNG TIN