Tiến sỹ Bác sỹ Nguyễn Thành Vũ

Tiến sỹ Bác sỹ -
Nguyễn Thành Vũ

Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh

Học vấn

 •  2000-2004: Sinh viên chuyên ngành Nuôi trồng Thuỷ Sản tại trường Đại Học Thuỷ Sản, tốt nghiệp loại giỏi
 •  2010-2012: Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học Thuỷ Sản tại Đại học Quốc gia Pykyong, Busan, Hàn Quốc
 •  2015-2019: Tiến sỹ chuyên ngành Khoa học Y Sinh tại Đại học Tsukuba, Nhật Bản

Quá trình làm việc

 • 2005-2012: Nghiên cứu viên tại Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

 • Lĩnh vực chuyên môn:
  • Lĩnh vực: Y sinh
  • Chuyên ngành: Khoa học Y Sinh
  • Chuyên môn: Công nghệ Sinh học
 • Hướng nghiên cứu:
  • Lab hiện đang tập trung vào các cơ chế phân tử điều chỉnh sự bảo vệ chống lại một loạt các căng thẳng, chẳng hạn như căng thẳng electrophilic, căng thẳng oxy hóa, căng thẳng mạng lưới nội chất, v.
  • Cá ngựa vằn và cá medaka được sử dụng làm đối tượng nghiên cứu, mà đã được chứng minh là hữu ích cho các nghiên cứu phát triển, di truyền, độc tính, sinh lý và hình ảnh. Cá ngựa vằn và medaka cung cấp một số lợi thế trong các nghiên cứu sinh học phân tử, ví dụ, dễ dàng loại bỏ các gen riêng lẻ, hình dung rõ ràng in vivo của protein huỳnh quang và thăm dò hình ảnh, tạo ra các dòng biến đổi gen ổn định nhanh chóng.

NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Đề tài/dự án

TT  Tên đề tài/dự án  Mã số & cấp quản lý Thời gian thực hiện  

Kinh phí

(triệu đồng

 

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu  Kết quả
1 Phân tích đặc điểm chức năng loại bỏ gen Keap1 bằng CRISPR- Cas9 ở cá ngựa vằn trong cân bằng oxy hóa khử và bảo vệ tế bào 108.06-2020.19/

Nafosted

01/2021

– 01/2024

 1,383 Chủ nhiệm Đang thực hiện
Sưu tập, chọn tạo và nhân giống các giống cá cảnh phục vụ cho thị trường trong và ngoài nước giai đoạn 2016 – 2020 Cơ sở 01/2019

– 12/2020

 500  Chủ nhiệm   12/2020  Tốt
2 Áp dụng sinh học phân tử để tạo chuyển gen cá medaka mang gen huỳnh quang khác nhau cho mục đích cá cảnh tại Việt Nam Cơ sở 01/2023

– 01/2015

 800  Chủ nhiệm  01/2015  Tốt
Chức năng điều khiển của protein alpha actin trong việc biểu hiện cả vòng đời của cá medaka chuyển gen Hợp tác Viện tổ chức sinh học biển Hàn Quốc 10/2010

-9/2012

   Chủ nhiệm  9/2012  Tốt
Đánh giá và phân tính cơ sở khoa học của phát triển nuôi bền vững tôm he chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở Việt Nam  Cơ Sở 06/2008

– 06/2009

  Thư kỹ đề tài  6/2009  Khá
Nghiên cứu sản xuất tôm chân trắng bố mẹ có chất lượng tốt và sạch bệnh có nguồn gốc từ Hawai, Mỹ  Bộ 02/2008

– 02/2009

2,000 Chủ nhiệm đề tài  02/2009  Khá
Nghiên cứu áp dụng sản xuất tôm he chân trắng nhằm phục vụ sản xuất giống nhân tạo Bộ 01/2005

– 12/2006

Thư ký đề tài  12/2006  Khá
Nghiên cứu sản xuất các loài thủy sản biển có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản 01/2005

– 08/2010

Thành viên  08/2010  Khá
Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống nhân tạo từ tôm Sú bố mẹ chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Bộ 01/2005

– 02/2009

6,500 Thư ký đề tài  02/2009  Khá

 

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

 TT Tên SV , HVCH, NCS

 Tên luận án

 Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Sản phẩm của đề tài/dự án

(chỉ ghi mã số)

1

  Nguyễn Phương Phi Hiệu quả của các loại cao chiết thảo dược trong nâng cao tỷ lệ sống ấu trùng cá ngựa vằn (Danio rerio) dưới sự phơi nhiễm độc tính arsen  03/2022  Đại học 03/04 thảo dược có hiệu quả kháng độc tính cấp Arsen

2

 Lưu Thu Hiền Thử nghiệm ảnh hưởng các cao chiết dược liệu lên tỷ lệ sống ấu trùng cá ngựa vằn dưới độc tính cấp của arsen  05/2022  Đại học 04/05 thảo dược có hiệu quả kháng độc tính cấp Arsen
 3  Mai Huỳnh Huy Nghiên cứu thiết lập dòng cá ngựa vằn knockout gene Nrf2 phục vụ nghiên cứu oxy hóa  05/2022  Đại học 03 dòng cá ngựa vằn được loại bỏ gen Nrf2 ở thế hệ F2
4   Nguyễn    Thị    Tâm Thanh Đánh giá hiệu quả chống oxy hóa của các cao chiết thảo dược trên mô hình cá ngựa vằn   2022   Thạc sỹ 06/10 Thảo dược có hiệu quả chống oxy hóa. 01 Thảo dược kích hoạt tín hiệu Nrf2
 5 Võ Nguyễn Thanh Thảo Sàng lọc và tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy chủng Streptomyces sp. có khả năng sinh transglutaminase   Thạc sỹ   Đang thực hiện

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

Các bài báo

1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT  

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

 

Sản phẩm của đề tài/ dự án (chỉ ghi mã số)

 

Số hiệu ISSN

(ghi rõ thuộc ISI hay không)

Điểm IF
1 Vu Thanh Nguyen, Lixuan Bian, Junya Tamaoki, Shiro Otsubo, Masafumi Muratani, Atsuo Kawahara, and Makoto Kobayashi. 2020. Generation and characterization of keap1a- and keap1b-knockout zebrafish. Redox Biol. 36, (September 2020),

101667.

02 dòng cá ngựa vằn  knockout gen Keap1a và Keap1b 2213-2317 (ISI) 11.799
2 Mukaigasa K, Tsujita T, Nguyen VT (co-first author), et al (2018) Nrf2 activation attenuates genetic endoplasmic reticulum stress induced by a mutation in the phosphomannomutase 2 gene in zebrafish. Proc Natl Acad Sci U S A 115:2758–2763. https://doi.org/10.1073/pnas.1714056115 01 Mô hình cá ngựa vằn về đột biến gen pmm2 liên quan căng thẳng mạng lưới nội chất 1091-6490 (ISI) 12.291
3 Fuse Y, Nguyen VT, Kobayashi M (2016) Nrf2- dependent protection against acute sodium arsenite toxicity in zebrafish. Toxicol Appl Pharmacol                                             305:136–142.

https://doi.org/10.1016/j.taap.2016.06.012

Sulforaphane giải độc tính cấp Arsen theo con đường tín hiệu Nrf2 0041-008X (ISI) 4.219
4 Nguyen VT, Fuse Y, Tamaoki J, et al (2016) Conservation of the Nrf2-Mediated Gene Regulation of Proteasome Subunits and Glucose Metabolism in Zebrafish. Oxid Med Cell Longev 2016:1–10. https://doi.org/10.1155/2016/5720574 Trên 100 gen được tìm thấy kích hoạt Nrf2 ở cá ngựa vằn tương tự như động vật có vú 1942-0994 (ISI) 6.543
 5 Vy Nguyen Hoang Thuy, Trung Mai Nguyen Thanh, Binh Nguyen Quoc, Hoa Nguyen Thi Kieu, Du nguyen Van, Thao Luu Thi Thach, and Vu Thanh Nguyen (coresponding). 2021. Generation of Transgenic Medaka Oryzias curvinotus (Nichols & Pope, 1927) Carrying a Cyan Fluorescent Protein Gene Driven by Alpha Actin Promoter. Asian Fish. Sci. 34, 1 (March 2021), 56–62. DOI:https://doi.org/10.33997/j.afs.2021.34.1.006 02 dòng cá chuyển gen phát sáng huỳnh quang Scopus 1

2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án (chỉ ghi mã số) Số hiệu ISSN Ghi chú
 1 Vu NT, Tri D Van (2006) The effects of different density on the development of white leg shrimp

(Litopenaeus vannamei) larvae. Fish Sci Tech Abstr 01:19

Các mật độ nuôi thích hợp
 2 Tri D Van, Vu NT (2008) An applied research on the reproduction of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei, Bone 1931) to give scientific base for planning cultured areas in Vietnam. Inf. Sci. Fish.

2:12–18

Sản xuất giống

3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc Tế

 

TT

 

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1 Nguyen VT, Fuse Y, Tamaoki J, Kobayashi M (2017) The Conserved Function of Nrf2 in Zebrafish: Proteasome Subunits and Glucose Metabolism. In: The 16th Joint Mini-Symposium 2017 of National Taiwan University, Kyoto University, and University of Tsukuba.

Tsukuba, pp 06-P.17

Bảo tồn các gen Nrf2 ở cá ngựa vằn
2 Nguyen VT, Mukaigasa K, Fuse Y, Makoto Kobayashi (2016) Nrf2- dependent attenuation of genetic endoplasmic reticulum stress in zebrafish. In: Tsukuba Global Science Week 2016 Tsukuba

International Congress Center (Ibaraki, Japan). p 96

Kích hoạt Nrf2 giảm căng thẳng mạng lưới nội chất
 3 Nguyen VT, Mukaigasa K, Fuse Y, Kobayashi M (2016) Sulforaphane reduces genetic endoplasmic reticulum stress in zebrafish through the Nrf2 pathway. In: the 19th Asia-Pacific International Molecular

Biology Network (A-IMBN) Annual Conference -Translational Research: from Lab to Clinic. Ho Chi Minh City, Vietnam. p 77

Sulforaphane giảm căng thẳng mạng lưới nội chất
4 Nguyen VT, Mukaigasa K, Fuse Y, Makoto Kobayashi (2016)

Activation of Nrf2 attenuates genetic endoplasmic reticulum stress in zebrafish. In: The 89th Annual Meeting of the Japanese Biochemical Society – Creative renaissance of biochemistry. Sendai International Center/ Kawauchi Campus, Tohoku University. p 115

Kích hoạt Nrf2 giảm căng thẳng mạng lưới nội chất
5 布施雄士, Nguyen VT, 小林麻己人 (2016) 高濃度亜ヒ酸暴露時における生体防御機構 Nrf2システムの遺伝学的機能解析. In: 冬の若手ワークショップ@山中湖. p P-15 Kích hoạt Nrf2 giảm độc tính cấp Arsen
6 Mukaigasa K, Nguyen VT, Sato H, et al (2016) A zebrafish model of human congential disorder of glycosylation Ia. In: International

meeting on Aquatic Model Organisms for Human Disease and Toxicology Research. p 76

01 dòng cá ngựa vằn làm mô hình nghiên cứu Glycolsy hóa
7 Vu Thanh Nguyen, Katsuki Mukaigasa, Tadayuki Tsujita, Li Li, and Makoto Kobayashi (2018). The physiological role of Nrf2 in response to the mutated phosphomannomutase 2-induced endoplasmic

reticulum stress in zebrafish. Abstract-13th International Zebrafish Conference 2018. 220

Mô hình đột biến gen pmm2 liên quan căng thẳng mạng lưới nội chất

4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức Sản phẩm của đề tài/ dự án (chỉ ghi mã số) Số hiệu ISBN Ghi chú
 

1

Vũ NT, Hiền LT, Quế DNM, et al (2021) Hiệu quả bảo vệ của cao chiết dược liệu đối với độc tính arsen trên mô hình ấu trùng cá ngựa vằn. In: Công nghệ

Sinh học Toàn Quốc 2021. p 122

08 thảo dược kháng độc tính cấp Arsen

 

CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng Khoa Học và Công Nghệ

TT

Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp

Năm cấp

1 Giải 3 sáng tạo khoa học kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh Tạo cá sóc chuyển gen phát sáng huỳnh quang ở mô cơ Hồ Chí Minh 2017
2 Young Investigator Award Bảo tồn quy chế gen qua trung gian Nrf2 của tiểu đơn vị protein và chuyển hóa glucoza ở cá ngựa vằn University of Tsukuba, Nhật bản 2017
3 Otsuka Toshimi Scholarship Foundation Học bổng Nhật bản 2018
4 Provost’s award Kích hoạt Nrf2 làm giảm căng thẳng mạng lưới nội chất di truyền do đột biến gen phosphomannomutase 2 gây ra ở cá ngựa vằn University of Tsukuba, Nhật bản 2019

2. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu

TT Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích đã chuyển giao Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Năm chuyển giao Sản phẩm của đề tài/ dự án (chỉ ghi mã số)
1 Sưu tập, chọn tạo và nhân giống các giống cá cảnh phục vụ cho thị trường trong và ngoài nước giai đoạn 2016 – 2020 Cả nước 2020 Các quy trình sinh sản cá cảnh
2 Áp dụng sinh học phân tử để tạo chuyển gen cá medaka mang gen huỳnh quang khác nhau cho mục đích cá cảnh tại Việt Nam Cả nước 2015 Dòng cá cảnh mới

 

Tiến sỹ bác sỹ Nguyễn Thành Vũ 3

CÁC BÀI VIẾT TRÊN CỔNG THÔNG TIN