Kỹ sư nghiên cứu -
Qingqiang Hu

Công ty cổ phần Kagome

Học vấn

– 2015: Tốt nghiệp Khoa Nông nghiệp hệ đào tạo sau đại học – Trường Đạt học Kyushu

Quá trình làm việc

– 2015- nay: Làm việc tại Phòng nghiên cứu Thiên nhiên  Sức khỏeBộ phận Innovation

Công việc nghiên cứu

Hiện tại, Qingqiang Hu đang nghiên cứu các thành phần tốt cho sức khỏe có trong thực vật

– Nghiên cứu những cải thiện của chức năng gan và chức năng nhận thức khi sử dụng hoạt chất Sulforaphane

– Nghiên cứu những cải thiện của lưu lượng máu khi sử dụng Anthocyanins

Kết quả nghiên cứu

– Bài viết: Rèn luyện trí não và các can thiệp bổ sung hợp chất Sulforaphane giúp cải thiện chức năng nhận thức ở người lớn tuổi, mặt khác sự kết hợp của những hợp chất trên không mang lại những kết quả có lợi: Bằng chứng thu được từ thí nghiệm có đối chứng ngẫu nhiên.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33503851/

– Bài viết: Acylated anthocyanins có nguồn gốc từ cà rốt tím (Daucus carota L.) đem lại sự gia tăng lưu lượng máu trong tiểu động mạch cơ bìu của chuột.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30848260/

Chuyên viên nghiên cứu QingQiang Hu

CÁC BÀI VIẾT TRÊN CỔNG THÔNG TIN