Bác sĩ cao cấp Vũ Thị Nga

Bác sĩ cao cấp -
Vũ Thị Nga

Bệnh viên Trung ương Quân Đội 108

Học vấn

– 1982: Tốt nghiệp bác sĩ Y tại Học Viện Quân Y

– 1997-1999: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nội chung tại Học Viện Quân Y

Quá trình làm việc

– 2006: Được bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm khoa khám bệnh & Quản lý sức khỏe cán bộ cao cấp, Bệnh viện Trung Ương quân đội 108

– 2009: Được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Chuyên khoa Nội chung tại Bệnh viện TƯ Quân Đội 108

Danh hiệu

– 2008: Được phong tặng danh hiệu Thầy Thuốc Ưu Tú đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân

 

Bác sĩ cao cấp Vũ Thị Nga

CÁC BÀI VIẾT TRÊN CỔNG THÔNG TIN