Sulforaphane làm giảm căng thẳng oxy hóa và tình trạng viêm