Tiến sỹ Bác sỹ Nguyễn Thành Vũ
Bác sĩ Đào Thúy Quỳnh
Bác sĩ Trần Thị Thúy Mùi
Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Quang Chung
Bác sĩ cao cấp Vũ Thị Nga